In English

Investigation of different methods for sensorless control of a permanent magnet synchronous machine

Erik Velander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67335

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek