In English

Design and analysis of 6-phase laminated rotor salient pole synchronous machines

Ibrahim Abuishmais
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67331

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek