In English

Estimation of nonlinear dynamic models of a diesel engine

Alexander Bard ; Johan Edblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX099/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67225

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek