In English

Mitigating nonlinear distortion in OFDM systems using clipping and coding

Mohammad Al-Heeh ; Shahzada Zaman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX097/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67104

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek