In English

Automatic image analysis methods for estimating snow coverage and swing angle of insulators in power transmission lines

Unai Sistiaga
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX042/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67092

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek