In English

Residential Project Development

Kristian Holm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 37 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 66915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek