In English

Benchmarking the Early Stage VC Investment Process - a Comparison between California and the Nordic Region

Anirudh Badhan ; Nina Bake
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 110 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 66912

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek