In English

Critical Aspects when Implementing Pull Flow Systems -A Study at Renault Spare Parts and accessories

Anna Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 65 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 66777

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek