In English

Konsekvenser av störningar i vägtrafiken – Aktörer och verktyg för störningshantering

Consequences of disturbance in the road network. Actors and tool for traffic incident management

Karl-Johan Brännström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:113, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64534

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek