In English

Incitament för förbättrat miljöarbete. En studie av miljöarbete I relationen mellan beställare och entreprenör

Incentives for god environmental performance in the building sector. A study of environmental work in the relationship between the client and the contractor

Karin Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:50, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64533

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek