In English

A total evaluation of potential and available water ecosystem services in balance with social and technical systems

Gbolahan Omogoriola Awomodu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:41, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64530

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek