In English

Viltbroar i Sverige. En jämförelsestudie på rörbroar av stål som alternativ till traditionella betongbroar vid uppförande av faunapassager

Wildlife overpasses in Sweden – A comparison of corrugated steel structures and traditional concrete bridges

Anders Borgelöv ; Lars Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:48, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64524

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek