In English

Utveckling av en metod för avvikelsehantering i byggföretag

Developing a deviation-handling method for construction companies

Tobias Persson ; Markus Svedberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:137, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64520

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek