In English

Utredning av Aktiv designprojektet vid RV40. Inriktning mot utveckling av objektiv kontrollmetod med avseende på framtida funktion

Investigation concerning the Active design project at RV 40. Direction towards development of an objective control method for future function

Sebastian Mattsson ; Peter Sipari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:135, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64519

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek