In English

Finite Element Model Updating of the New Svinesund Bridge. Manual Model Refinement with Non-Linear Optimization

Fredrik Jonsson ; David Johnson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:130, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64514

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek