In English

Kvalitetskontroll av trafikmätningssystem – En studie om noggrannheten hos induktiv slinga, slang, KomFram, video och radar i olika trafikmiljöer

Quality control of traffic measurement systems. A study about the accuracy of electromagnetic induction loop, rubber pneumatic tube, KomFram, video and radar in different traffic environments

Mattias Ivdal ; Anna Molin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:129, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64513

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek