In English

Product Development in the Building Industry Based on Industrial Thinking Method for Connection Design

Carl Jansson ; Sven Tägtsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:128, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64512

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek