In English

Gångfartsområden. Förutsättningar och utformning för en trafikmiljö på de gåendes villkor

Shared Spaces. Evaluation of and design solutions for a Swedish traffic regulation based on shared space theories.

Jerker Aspgård ; Eva Öhlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:125, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64497

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek