In English

Energibesparingsmöjligheter för kontorshus– En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt

Navid Hariri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Denna rapport är en undersökande studie som redovisar för förekomsten av avancerade klimathållningsstrategier och produkter som kan användas för implementering av dessa. Genom förslag på energibesparande åtgärder kan eventuella fördelar och nackdelar med ett nytt system jämföras med mer konventionella sådana. Genom en LCC-analys av de åtgärder som föreslås kan sedan den ekonomiska potentialen av förslagen undersökas. Det naturliga ventilationssystem som undersöktes visades i simuleringar uppnå likvärdiga resultat som det mer konventionella systemet som det jämfördes med men medförde betydliga besparingar energimässigt. Det konventionella klimathållningssystemets förbrukade över 90 kWh/m2 mer i energi än det naturliga ventilationssystemet. De besparingar och kostnader som installation av systemet medförde undersöktes med hjälp av LCC-analys och innebar att systemets kostnad kan betalas tillbaks på lite mer än ett år.Publikationen registrerades 2008-01-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 64476

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek