In English

Moisture-related creep of reinforced timber. Theoretical studies and Laboratory tests

Simon Hansson ; Kristoffer Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:123, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63997

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek