In English

Jämförelse mellan asfalt- och betongbeläggningar. Uppdatering av kalkylmodellen 2Ö

Comparison between asphalt and concrete pavements. Update of the calculation model 2Ö

Hilda Dahlin ; Åsa Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:122, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63996

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek