In English

Fasader till industriella byggsystem - Metodik för värdering av fasadsystem

Façades for Industrial Building Systems. A Method for Evaluation of Fenestrations

Kajsa Flodberg ; Karin Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:121, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63995

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek