In English

An Ecological Risk Assessment of Herbicides Used in Channels and Drains in the Goulburn-Murray Irrigation Areas

Nasim Jafari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:82, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63993

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek