In English

Västlänken, Citytunneln och Citybanan En jämförande studie mellan de samhällsekonomiska analyserna

Västlänken, Citytunneln and Citybanan . A comparative study between the public economy analyses

Emma Agneman ; Jojo Park
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:78, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63992

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek