In English

Evaluation of decay products from power plants for hard surfaces

Henrik Rasila ; Robin Skantze
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:75, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]