In English

Jämförelse av olika förångartyper i värmepumpar och kylmaskiner

Mirjam Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63980

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek