In English

Process Integration of CHP and Energy Savings for Greenhouse Gas Reduction in Industry

Virginie Bader
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63975

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek