In English

Förbättring av värmeöverföring i raffinaderiugnar med hjälp av keramisk beläggning för att öka emissiviteten

Charlotte Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek