In English

Heat transfer in furnace walls - calculations for furnace wall design

Lars Johnsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek