In English

CFD study of the heat transfer modes in engine cooling systems

Catherine Laaksometsä
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63938

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek