In English

Dynamic analysis of railway bridges using the mode superposition method. The Mass Participation Factor as convergence criterion

Andreas Karlsson ; Andreas Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007.115, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]