In English

The creep behaviour of adhesives. A numerical and experimental investigation

Miguel Miravalles ; Iip Dharmawan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:110, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]