In English

The staffing process for product development projects. A case study at 3P, Volvo AB

Sladjana Strbac
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:103, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63931

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek