In English

Trollhättans befolkningsmål: 70 000 invånare år 2030. En analys ur ett byggentreprenadföretags perspektiv

Trollhättan s population goal: 70.000 inhabitants in the year 2030. An analysis from a building contractor s perspective.

Jon Jansson ; Thomas Gillgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:101, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63929

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek