In English

Connection Design for Easy Assembly On-Site. Method to Design and Evaluate Structural Connections in Industrial Construction

Erik Jürisoo ; Robert Staaf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:99, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63928

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek