In English

Jämförelse mellan olika material i spåröverbyggnadens bärlagerbärighets- och materialprovning av spårväg i Göteborg

The Comparing between the different materials in the bearing layer roadsuperstructure -Bearingcapacity- and material investigation of tramway in Gothenburg

Sameer Abdelhamid ; Qaidar Kochar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:97, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63927

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek