In English

Projekteringsfel. Hur påverkas byggandet av fel tillkomna i projekteringen?

Planning errors. And their effect in the building process

Torbjörn Henrysson ; Peder Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:96, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63920

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek