In English

Effects of cation addition on the flocculation behaviour of activated sludge at applied constant shear force

Farid Ahmed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:94, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek