In English

Effects of cation addition on the flocculation behaviour of activated sludge at applied constant shear force

Farid Ahmed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:94, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]