In English

Attractive competences within project management for the coming years. Competence development at Infotiv

Jessica Grundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:93, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]