In English

Analysis of the Organizational Culture at Haldex, Foundation Brake

Carl Sahlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:91, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek