In English

A Definition of Lean at Saab Space and a First Step Towards a Lean Handbook

Sandra Rohman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:90, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek