In English

Developing the decommissioning. A study of organisational change during early decommissioning phases of a nuclear power plant

David Söderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:88, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63912

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek