In English

The cornerstones of international collaboration

Maria Hedgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:85, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND NORTHUMBRIA UNIVERSITYPublikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2015-01-14

CPL ID: 63906

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek