In English

Risk Management In IT-projects Master of Science Thesis in the Master Degree Programme International Project Management

André Söderlind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:83, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63904

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek