In English

Krypsättningar i lera – en jämförelse mellan två datorprogram

Creep settlement in soft clays – A comparison between two computer programs for calculation of settlements

Kine Meijer ; Andreas Åberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:107, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]