In English

Strengthening of steel structures with bonded prestressed laminates. Numerical analyses of alternative techniques for reducing the interfacial stresses

Anna Björklund ; Joakim Höglind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:80, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63902

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek