In English

A New Method for Controlling the Interfacial Stresses in Beams Strengthened with Prestressed CFRP Laminate

Arshad Abosh ; Amjad Hussain Mohammed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63901

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek