In English

Tillämpning av Lean Construction - Sunnanå hamn

Application of Lean Construction. Sunnanå hamn

Andreas Larsson ; Thomas Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:77, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63900

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek