In English

GIS-program för ruttplanering. En studie av nyttjandet av GIS-program för ruttplanering inom tekniska förvaltningar bland kommunder i västra Sverige

GIS-programmes for route planning. A study of the usage of GIS-programmes for route planning within technical administrations among municipalities in Western Sweden

Silja Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:73, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63899

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek