In English

Passivhus det långsiktiga valet. En konkret jämförelse mellan konventionellt byggande och passivhus

Passivhouse the long-term alternative - a concrete comparison between a conventional building and a passivhouse

Mikael M. Granbom ; Robert R. Thorn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:72, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63898

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek